СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЯТА
НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЯТА
НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

ДЕЙНОСТИ

  • изпълнение на надзор в строителството

  • оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите

  • консултации и услуги в страната и чужбина

ЗА ГЛОСА ЕООД

Фирма “ГЛОСА” ЕООД е регистрирана през 1998 година с предмет на дейност „Упражняване на независим строителен надзор при проектирането и строителството“ и има издадено Удостоверение № СК – 316 – 01 / 1999 г. от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, съгласно чл. 31, ал. 1 от Правилника за оправомощаване, функциите и задълженията на лицата.

Фирмата е лицензиран консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор съгласно „Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор“ (ДВ бр. 99/2003г.), за което има издаден Лиценз № ЛК – 000178 / 04.10.2004г. от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

„ГЛОСА“ ЕООД разполага с 30 квалифицирани специалисти от различни специалности съгласно утвърдения списък от МРРБ за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор съгласно НУРИЛКОСИПУСН и 7 бр. привлечени с допълнителен списък.

В периода от време, през който действа строителният надзор при проектирането и строителството, фирмата навлиза успешно в тази сфера на дейност.

Изготвени са над 250 доклада за оценка на съответствието с инвестиционните проекти.

За упражнен строителен надзор в строителството са изготвени над 700 окончателни доклада. На основание окончателните доклади са издадени разрешения за ползване на строежите от Дирекция за национален строителен контрол.

 

“ГЛОСА” ЕООД е редовен член на Камара на строителите в България от 1999г.

 

“ГЛОСА” ЕООД е член на “Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти” / БААИК /.

 

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2015.

ПРОЕКТИ И ПАРТНЬОРИ

По важните строежи са на следните фирми : „Чехия консулт“ АД, „Гама прим 95“ ЕООД, „СО МАТ“ АД, СД “Александър-експорт-импорт”, Национален осигурителен институт, “Агростар” АД, “Мобилекс” ЕООД.     Упражнен е строителен надзор на 9 балнеохотела на “Профилактика, рехабилитация и отдих” АД, “Сервиз и бизнесцентър” на “Мобилтел” ЕАД – Централни хали, гр. София, „Многофункционална сграда към административен комплекс на „Мобилтел“ АД гр. София, „Административна и бизнес сграда с BSC” на “Мобилтел” ЕАД гр. Враца, Бизнес център на “Мобилтел” ЕАД гр. Троян, “Бизнес център “БОТОНАКИС” ЕООД гр София, Складова база и административна сграда на “ПИК – КО” АД гр. София, „Шоурум на Мицубиши”, Складови халета на “Виена Реал Естейт” ЕООД с РЗП – 18000 м2, БИЛЛА МАРКЕТ гр. Ловеч с РЗП – 1600 м2, БИЛЛА МАРКЕТ гр. Стара Загора с РЗП – 3200 м2, БИЛЛА МАРКЕТ – Разград с РЗП – 1600 м2, БИЛЛА МАРКЕТ – Димитровград с РЗП – 4500 м2, БИЛЛА МАРКЕТ – Ямбол с РЗП – 4200 м2, БИЛЛА МАРКЕТ – Казанлък с РЗП – 1500 м2, БИЛЛА МАРКЕТ – Велико Търново, Хотел “ВИГО ГРУП” гр. Несебър с РЗП – 12000 м2, Комплекс жилищни сгради на “ВИГО ГРУП” ООД гр. Несебър с РЗП – 10000 м2, Комплекс „Ивет“ на РО-КО ГРУП гр. Св. Влас с РЗП 2900 м2, Жилищен комплекс на „АФИ ЛАГЕРА ТЮЛИП” ЕООД с РЗП – 50000 м2, Жилищни сгради за сезонно обитаване в гр. Поморие на „ВИП 1991” ООД, Снимачен павилион с офисна част в с. Долна Малина на „СТУДИО ДИВЕЛЪПМЪНТ ГРУП“ ООД с РЗП – 5000 м2, Базови станции на “Космо България Мобайл” ЕАД, “Реверсивен тунел “Яденица” – “НЕК” ЕАД, Шоурум и сервиз на Шкода и Дачия на “Виена Реал Естейт” ЕООД, “Учебно-тренировъчен полигон при център за професионално обучение на Граждаска защита – Монтана” – МВР ГД „ГЗ“, жилищни и офис сгради, търговски обекти, редица трафопостове с кабелно захранване, външни канали и водопроводи.

 

В момента фирмата има сключени договори и упражнява строителен надзор при строителството на строежи на: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, „НЕК“ ЕАД, Нов Български Университет, “Профилактика, рехабилитация и отдих” АД, “БУЛГЕРИЪН ДИВЕЛОПМЪНТ” ООД, “ВИГО ГРУП” ООД, “КОНТРАКТ ИНВЕСТ” ООД, “БАЛКАНСКИ 2000” ООД, Община Перник, Община Годеч и много други.

По-важните сроежи на който “ГЛОСА” ЕООД упражнява строителен надзор са: Жилищни сгради за сезонно обитаване на “КОНТРАКТ ИНВЕСТ” ООД гр. Св. Влас с обща РЗП – 18200 м2, , Многофункционален културен, обществен център с концертна зала, хотел и подземен гараж в гр. София с РЗП – 6200 м2, Административен съд гр. Кюстендил, „Медицински център „Санте”, медицинска лаборатория „Санте”, рентгенова лаборатория и аптека” в гр. София, жилищни сгради в гр. София и много други.

 

Освен строителен надзор фирмата изпълнява консултантски услуги и инвеститорски контрол, за което е обособено отделно направление.

 

Фирма “ГЛОСА” ЕООД е изпълнявала инвеститорски контрол на строежи на: „АФИ ЛАГЕРА ТЮЛИП” ЕООД, “АДЖЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ООД, МИНИСТЕРСТВО НА ИНЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ, МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, “КОНТРАКТ ИНВЕСТ” ООД, “ВИГО ГРУП” ООД, “ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” АД, НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, „РО-КО ГРУП” ООД и други.

КОНТАКТИ

Контакти

Оставете ни съобщение и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.

Не се чете? Промени. captcha txt